”Välkommen till Saltis” är en ideell förening för volontärverksamhet i Saltsjöbaden. Vi som ingår i nätverket värnar om mångfald, integration och inkludering i samhället. Vårt syfte är att välkomna de flyktingar som fått boende i Saltsjöbaden och underlätta deras nya vardag. Vi är politiskt och religiöst oberoende.